КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА КРИВИЧНО ПРАВО


Колоквијум из предмета Кривично право биће одржан 25. децембра од 14 часова, у сали 2/1. У истом термину вршиће се и упис колоквијума студентима којима је колоквијум признат на основу активности на часовима предавања и вежби.

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИМА ЈЕ ПРИЗНАТ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА КРИВИЧНО ПРАВО НА ОСНОВУ АКТИВНОСТИ НА ВЕЖБАМА И ПРЕДАВАЊИМАНА ОСНОВУ АКТИВНОСТИ НА ВЕЖБАМА И ПРЕДАВАЊИМА

Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић