УПИС ПРАКСЕ - Проф. др Предраг Димитријевић


Упис праксе у индекс, код проф. др. Предрага Димитријевића заказан је за 27.09.2018. године у 12,00 сати (кабинет предметног наставника), на трећем спрату.