УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО - ВЕЖБЕ ТЕРМИНИ ЗА ДВОЧАС:


УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО - ВЕЖБЕ ТЕРМИНИ ЗА ДВОЧАС:

1. ТЕРМИН: 9.00-10.30
2. ТЕРМИН: 10.45-12.15
3. ТЕРМИН: 12.30-14.00