ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ - СТАРИЈИ СТУДЕНТИ


Полагање предмета ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ путем тестова из Практикума (изданје 2018.) заказује се за среду, 7. новембар од 17h, учионица 4/4. Студнети су дужни да понесу индекс.

Проф. др Александар Мојашевић