ТЕСТ ИЗ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ


Тест из ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ (који обухвата област Права индустријске својине), биће одржан 14. децембра 2018. године у 12 сати у Амфитеатру Факултета.