КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - Распоред за полагање колоквијума

 

Право изласка на колоквијум имају студенти који су на тесту остварили 5 или више поена, који су редовно присуствовали настави (предавањима и вежбама) у овом семестру, према следећем распореду:

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - Распоред за полагање колоквијума