КОЛОКВИЈУМ - Кривично процесно право


Колоквијум из Кривичног процесног права биће одржан 09.01.2019. године, према накнадно утврђеном распореду.

Право изласка на колоквијум имају студенти, који су на тесту освојили 5 или више поена, а редовно су присуствовали настави.