ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ - УПИС ОЦЕНА


Студенти са парним бројем индекса могу уписати коначну оцена са теста или усменог полагања у среду, у 10:00h, у Амфитеатру Факултета.

Проф. др А. Мојашевић