ВЕЖБЕ ИЗ УСТАВНОГ ПРАВА

ВЕЖБЕ ИЗ УСТАВНОГ ПРАВА ПОЧЕВ ОД 18. 02. 2019. ОДРЖАВАЈУ СЕ ПОНЕДЕЉКОМ ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:
13-13, 45 ПРВА ГРУПА (I)
14-14, 45 ДРУГА И ТРЕЋА ГРУПА (II И III)
15,-15, 45 ЧЕТВРТА, ПЕТА И ШЕСТА ГРУПА (IV,V И VI)

Проф. др Маја Настић