ВЕЖБЕ ИЗ ПРЕДМЕТА РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО


Вежбе из предмета Радно и социјално право држаће се према следећем распореду:
- од 14 часова – I и II група студената;
- од 15 часова – III и IV група студената.