РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВO - надокнада вежби


Надокнада вежби из РАДНОГ И СОЦИЈАЛНОГ ПРАВА, којe нису одржанe 15.04.2019. биће одржане у среду, 17.04.2019. од 14 сати.