ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ може се претраживати у Directory of Open Access Journals - DOAJ на следећем линку https://doaj.org/toc/2560-3116

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ може се претраживати у Central and Eastern European Online Library – CEEOL на следећем линку
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1716

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ може се претраживати у HeinOnline бази податакана следећем линку
http://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Collection-of-Papers-Faculty-of-Law-Nis/?letter=C

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ налази се у EBSCO бази података (Legal Source) и може се претраживати на http://www.ebscohost.com/public/legal-source

БИБЛИОГРАФИЈА ЗБОРНИКА РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

Зборник радова Правног факултета у Нишу је научни часопис који се у континуитету објављује од оснивања Правног факултета Универзитета у Нишу 1962. године. До 1968. године публикован је као заједничка свеска Правног и Економског факултета, а од 1970. године објављује се као самостални часопис Правног факултета. Динамика публиковања је расла од једног броја годишње, преко два броја почев од 2007. године, а 2014. године Редакција часописа донела је одлуку о промени динамике излажења часописа, која је регистрована у репозиторијуму Народне библиотеке Србије као три свеске годишње. Први главни и одговорни уредници Зборника радова били су професори др Славољуб Поповић и др Петар И. Козић.

Зборник радова Правног факултета у Нишу категорисан је као водећи научни часопис националног значаја (М51) и због своје традиције заузима значајно место у домаћој периодици и публикацијама сличне врсте. У редовним бројевима објављују се научни чланци, судска пракса, прикази књига и конференција, полемике, студентски радови, као и прилози сарадника из земље и иностранства. Повремено се издају тематски и пригодни бројеви поводом одређених значајних и актуелних правних догађаја. Радови се уобичајено објављују на српском језику, а садржај и резиме чланка преведени су на енглески језик. Осим тога, у часопису могу бити публиковани радови на енглеском, руском, француском и немачком језику. 


ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ, број 78, 2018.

Комплетан ЗБОРНИК бр. 78/2018 у ПДФ формату