,
(, )


ПРЕДМЕТИ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА - ОПШТИ СМЕР: Медицинско право, Уговорна одговорност за штету.
ПРЕДМЕТИ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА: Облигационо право , Право продаје .КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ:


Телефон:
E-mail:
Консултације: