Учешће у пројектима

Проф. др Дејан Јанићијевић


  1. Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе;;
  2. TEMPUS JEP POGESTEI - Post-Graduate Studies for European Integration at the Faculties of Law at the Universities of Belgrade, Niš and Novi Sad;;
  3. Civic Education Project, Higher Education Support Program;;