Учешће у пројектима

Др Душица Миладиновић Стефановић


  1. Пројекат "Правна клиника", који финансира ОЕБС, а чији су носиоци Правни факултет и Адвокатска комора града Ниша, од 2008. године;;
  2. Пројекат од међународног значаја TEMPUS POGESTEI (Post Graduate Studies For European Integration), чији су носиоци Правни факултет Универзитета у Београду, Новом Саду и Нишу, у својству асистента на курсу "EU Common Foreign, Security and Defense Policy", IV модул "International Aspects of the EU Integration" од 2007. године;;
  3. Пројекат од националног значаја "Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије", чија је реализација предвиђена за период од 2006. до 2010. године, сагласно Уговору о реализацији пројекта из програма основних истраживања, бр. 149043D, закљученим са Министарством науке и заштите животне средине Републике Србије;;
  4. Пројекaт "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено- економског система Србије као демократске државе", који се реализује на Правном факултету у Нишу (у оквиру Института тј. Центра за правна и друштвена истраживања) од 2002. године;;