Учешће у пројектима

Доц. др Ивана Симоновић


  1. "Право на приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије", који реализује Правни факултет у Нишу уз подршку Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије, на основу Уговора о реализацији пројекта из програма основних истраживања бр. 149043Д. У пројекту имам статус истраживача. Пројекат се реализује и у 2008. години.;;
  2. Темпус пројекат установљавања и реализације дипломских академских студија из области европских интеграција POGESTEI". Предвиђено је да на пројекту имам статус асистента на предмету Judicial Protection in the EU (Први модул);;
  3. Пројекат "Клинички програм обуке за заштиту права жена", клинички програм обуке студената кроз пружање бесплатне правне помоћи женама. Партнери на пројекту: Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију, Ниш, Правна клиника Правног факултета у Нишу - Клиника за грађанско право, Адвокатска комора Ниш и Канадска агенција за међународни развој CIDA LIP. На пројекту имам статус инструктора.;;