Учешће у пројектима

Проф. др Љубица Николић


  1. Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, Правни факултет Ниш, 2006-2010. год, (финансира Министарство науке и заштите животне средине).;
  2. TEMPUS пројекат последипломских студија из области европских интеграција (POGESTEI), Правни факултет Универзитета у Марибору, за период 2005-2008.;;
  3. TEMPUS пројекат развоја програма за европске студије, The Macedonia University of Thessalonica Greece, 2003-2006.;;
  4. Праћење институционалних и правних реформи у Србији, Г17 Институт, 2002-2003. год.;;
  5. Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократксе државе, Правни факултет у Нишу, 2001-2006. год.;;
  6. Изграђивање Републике Србије као правне државе, Правни факултет у Нишу, 1997-2001. год.;;