Учешће у пројектима

Проф. др Маја Настић


 1. Учешће на пројекту Jean Monnet Project: EU E-Health Law and North Macedonia: From Current Practice to Implementation EUEHL (2022);
 2. Учешће на пројекту ,,Federalistic tendencies in European Union’’ (2022), носилац пројекта The Academy of Justice (Centar for the European Policy Research), Варшава (Пољска);
 3. Учешће на Другом јавном слушању ,,Промене Устава Републике Србије у области правосуђа'', у својству представника Правног факултета Универзитета у Нишу које је одржано у Народној скупштини Републике Србије дана 19. 05. 2021. у организацији Одбора за уставна питања и законодавство.;
 4. Гостујући предавач на Жан Моне Модулу за Европско монетарно право (MONELA) ;
 5. Учешће на пројекту ,,National Constitutional Identity and EU axiology-perspectives of Central European Countries’’,(2021), носилац пројекта The Academy of Justice (Centar for the European Policy Research), Варшава (Пољска);
 6. Предавач на Основном програму дипломатске обуке у оквиру Дипломатске академије Министарства спољних послова (2021-);
 7. Члан Саветодавног одбора SOFIA Legal science network, Правног факултета Универзитета у Софији. ;
 8. У својству ERASMUS гостујућег професора на Правном факултету Универзитета ,,Св. Климент Охридски'' у Софији (Бугарска) 27. 03. 2019. године одржано предавање под називом ,,Constitutional Protection of Human Rights in Serbia: Challenges and Perspectives''. ;
 9. Учесник на пројекту Erasmus+ Programme/KA107-Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries, academic year 2018/2019. ;
 10. Учесник на пројекту Erasmus+ Programme/KA107-Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries, academic year 2017/2018.;
 11. Учешће на унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији, који је организовала Влада Републике Србије дана 29. 10. 2017. у Палати ,,Србија''.;
 12. Учесник на пројекту Erasmus+ No. 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Enhancement of HE Research Potential Contributing to Further Growth of the WB region (Re@WBC);
 13. Учесник на пројекту SEE EU Cluster of Excellence in European and International Law (within the framework of the DAAD funded programme „Strategic Partnership and Thematic Networks“, 2015-2018);
 14. Учешће на пројекту „Усклађивање права Србије са правом Европске уније'', који финансира Правни факултет у Нишу (2013-2018);
 15. "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе"- носилац Правни факултет у Нишу;;
 16. Учешће на пројекту „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору“ бр. 179046, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2011-2016);
 17. Учешће на пројекту „Приступ правосуђу - инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије (2006-2010), који је финансирало Министарство науке и заштите животне средине;
 18. "Приступ правосуђу - инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије", носилац Правни факултет у Нишу (Центар за правна и друштвена истраживања, период реализације од 1.1.2006-31.12.2010;
 19. TEMPUS POGESTEI - postgraduate studies for eureopan integration at the faculties of law at the universities of Belgrade, Nis and Novi Sad, participant at the module 3 – Human Rights and democracy, related to the EU integration;