Учешће у пројектима

Доц. др Марија Драгићевић


  1. "Усклађивање права Србије са правом Европске уније", који финансира Правни факултет у Нишу;
  2. "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", бр. 179046 који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије;