Учешће у пројектима

Проф. др Предраг Цветковић


  1. Tempus POGESTEI Program diplomskih akademskih studija iz oblasti evropskih integracija (predavač na predmetu "Pravo konkurencije EU" i koordinator projekta na Pravnom fakultet u Nišu);
  2. International Higher Education Support Program (2003/2005) под покровитељством Open Society Institute New York-Budapest.;
  3. "Реформа југословенског правног система", пројекат Факултета рађен у периоду од 01.10.1996 до 30.09.2001. године;
  4. Пројекат: "Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције", пројекат (1310), Министарство за науку, технологију и развој.;