Учешће у пројектима

Проф. др Предраг Димитријевић


  1. МСП, Програм подршке општинама, Краљево, 2005/2006.;;
  2. Менаџмент локалне самоуправе и јавног сектора, Центар за јавну управу, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, 2005.;;
  3. EU is not a member of your party, Association for Democratic Prosperity - Zid, MS Denmark, 2005.;;
  4. European Studies Curriculum Development at the Univeresity of Nis, (FRY), Темпус, 2002., SUNY Cortland New York-University of Nis, Partnership in Political Science, 2003-2005.;;
  5. Систем локалне самоуправе (научно-истраживачки елаборат), Министарство правде Републике Црне Горе, Подгорица, 2001, стр. 128.;;
  6. Документи реформе локалне самоуправе у Црној Гори, Министарство правде Републике Црне Горе, Подгорица, 2000, стр. 264.;;
  7. Реорганизација локалне самоуправе у Црној Гори, Министарство правде Републике Црне Горе, Подгорица, 1999.;;
  8. Реформа локалне самоуправе у СРЈ, ЛОГО, Магна агенда, Београд, 1996/97;;