Учешће у пројектима

Проф. др Срђан Голубовић


  1. "Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције" - (149014 Д), 2006 - 2010.;
  2. "Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције" - (1310), 2002 - 2005.;;
  3. "Конституисање Србије као правне државе" - Правни факултет у Београду, 1995 - 1999.;;