Учешће у пројектима

Проф. др Зоран Радивојевић


  1. "Обука судија о основама права ЕУ и припрема за Споразум о стабилизацији и придруживању", Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање – Београд, и Правни форум – Београд, јун-децембар 2006;;
  2. ТЕМПУС пројекaт "Последипломске студије за европске интеграције"(Post-graduate studies for European Integration – POGESTEI) који се реализује у оквиру ТЕМПУС програма за период 01.10.2005. – 30.09.2008. Поред Правног факултета у Нишу на овом пројекту још учествују Правни факултет у Марибору (grant holder), Правни факултет у Београду (координатор пројекта), Правни факултет у Салцбургу, Правни факултет у Трсту, Правни факултет Универзитета Виадрина из Франкфурта, Правни факултет Универзитета Инсубриа Комо (Италија) и Правни факултет у Новом Саду (учесници пројекта);;
  3. ТЕМПУС пројекат "Европске студије", (Curriculum Development for the School of European Studies at the University of Nis), Универзитет у Нишу и европски универзитети (носилац: Солун, Грчка, The Macedonia University of Thessaloniki). Трајање пројекта: 2003-2006;;
  4. Образовни партнерски програм у области политичких наука: "Educational partnerships Program between the State University of New York, College at Cortland and the University of Nis, the Faculty of Law and the Faculty of Philosopy Nis" (Partnership in Political Science). Трајање: 01.10.2002 - 30.09.2005;;
  5. "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе", Институт за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу, 01.10.2001 - 30.09.2006;;
  6. Пројекат "Мирно решавање међународних спорова", Центра за међународне студије Факултета политичких наука у Београду, 1996-2001;;
  7. Пројекат "Права странаца у Југославији" Центра за међународне студије Факултета политичких наука у Београду, 1994-1999;;