Стручна усавршавања

Проф. др Маја Настић


  1. "Ново медијско право Србије" који је одржан на Правном факултету у Нишу 5.10.2007. године у организацији Центра за унапређење правних студија и Фондације Конрад Аденауер
  2. "Активно учење и стандарди родне равноправности", који је одржан на Правном факултету у Ниш од 14.-16. марта 2007. године у организацији Женског истраживачког центра за едукацију и комуникацију
  3. Летња школа политичких наука (South-East European Summer School in political science) одржана у Нишу у периоду од 11. до 21. јула 2005. Организација летње школе је била део пројекта који је остварен сарадњом Униврезитета у Нишу и State University New York College at Cortland;
  4. Наставне методе (у оквиру USAID пројекта Владавина права у Србији) који је одржан 26.5.2005. године на Правном факултету у Нишу у организацији Националног Центра за државне судове