Стручна усавршавања

Проф. др Маја Настић


 1. Завршила је обуку за држање наставе на енглеском језику English as a medium of instruction (EMI) course, која је организована на Универзитету у Нишу (2019-2020)
 2. Сертификовани тренер у коришћењу ХЕЛП-ових (HELP (The Human Rights Education for Legal Professionals Program) програма
 3. Успешно је похађала и положила обуку из области: ''Научене лекције FP7& CIP програма Европске комисије: кооперација, идеје, људи, капацитети и очекивања са хоризонта 2020'', ''Info session about EU programmes and funds'', ''Финансирање истраживачко развојних пројеката из средстава Европске уније''.
 4. Успешно је завршила обуку за статистичку обраду података у области друштвених истраживања
 5. Учешће у радиониоци под називом ,,Workshop improving online teaching'' у организацији Сарланд Универзитета у Сарбрикену
 6. У оквиру Erasmus+ project Enhancement of HE Research Potential Contributing to Further Growth of the WB region, учествала на семинарима ''Mapping HR managment strategies at EU Universities“ и ''Seminar on soft skills and entrepreneurship'', који су одржани на Политехничком Универзитету у Торину 2016. и 2017. године.
 7. У оквиру пројекта ''Cluster of Excellence in the European and International Law'' реализовала је студијски боравак на Europa Institut Saarland University у Немачкој, у периоду од 8. до 15. новембра 2016. године.
 8. У оквиру пројекта TEMPUS (POGESTEI) –Post Graduate Studies for European Integrationat the Faculties of Law at the Universities of Belgrade, Niš and Novi Sad, боравила је од 12. до 19. маја 2008. године на Europa-Universität Viadrina, Frankfurt, у Немачкој.
 9. "Ново медијско право Србије" који је одржан на Правном факултету у Нишу 5.10.2007. године у организацији Центра за унапређење правних студија и Фондације Конрад Аденауер
 10. "Активно учење и стандарди родне равноправности", који је одржан на Правном факултету у Ниш од 14.-16. марта 2007. године у организацији Женског истраживачког центра за едукацију и комуникацију
 11. Летња школа политичких наука (South-East European Summer School in political science) одржана у Нишу у периоду од 11. до 21. јула 2005. Организација летње школе је била део пројекта који је остварен сарадњом Униврезитета у Нишу и State University New York College at Cortland;
 12. Наставне методе (у оквиру USAID пројекта Владавина права у Србији) који је одржан 26.5.2005. године на Правном факултету у Нишу у организацији Националног Центра за државне судове