Стручна усавршавања

Доц. др Марија Драгићевић


  1. Летња школа Европског приватног права, Правни факултет Универзитета у Салцбургу (Аустрија), од 2. до 14. јула 2018. године
  2. Семинар "Restructuring of Companies and the EU Law - Key Company Law and Labour Aspects", Правни факултет Универзитета у Београду, од 1. до 4. марта 2017
  3. Студијски боравак на Институту Европа у оквиру Универзитета Сарланд у Сарбиркену (Немачка) од 10. јула до 9. септембра 2017. године