Стручна усавршавања

Проф. др Марко Трајковић


  1. University of Rome, август – октобар 2002. године;
  2. Trend University Canada, јун – јул. 2000. године;