Стручна усавршавања

Проф. др Милена Јовановић Zattila


  1. Једномесечни истраживачки боравак на Макс Планк Институту у Хамбургу (Max-Planck Istitute für ausländisches und internationales Privatrecht), Немачка, 01. јун - 01. јул 2016.
  2. Истраживачки боравак на Правном факултету Универзитета Инсубриа/Комо, Италија, у оквиру TEMPUS POGESTEI Пројекта (Univesita Degli Studi Dell Insubria), април 2007.
  3. Једномесечни студијски боравак на Правном факултету Универзитета у Амстердаму (Universiteit van Amsterdam) у оквиру Columbia Summer Program in American Law (02. јул – 02. август 2005).