Стручна усавршавања

Доц. др Урош Здравковић


  1. Завршена обука за креирање курсева на даљину - eLearning Workshop на Институту Европа Универзитета Сарланд у Сарбиркену (Немачка) од 29. маја до 02. јуна 2017. године.
  2. Студијски боравак на Институту Европа у оквиру Универзитета Сарланд у Сарбиркену (Немачка) од 01. до 30. октобра 2016. године.
  3. Академски тренер тима студената Правног факултета у Нишу на интернационалном moot court такмичењу из међународне трговинске арбитраже и међународне продаје робе "WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT", Беч, Аустрија, 12-17. априла 2014. године.
  4. Семинар "WTO NEGOTIATIONS", Правни факултет Универзитета у Београду, 16. децембар 2013. године.