Учешће у пројектима

Проф. др Драган Јовашевић


  1. "Усклађивање права Србије са правом Европске уније" – Правни факултет у Нишу у периоду 2013-2018. године ;
  2. "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору" – Правни факултет у Нишу у периоду 2011-2017. године;
  3. "Криминалитет у Србији – феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције" – Институт за криминолошка и социолошка истраживања у Београду у периоду 2010-2015. године;
  4. "Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније" – Темпус пројекат - правни факултети у Нишу, Београду и Новом Саду у периоду 2007-2010. године;
  5. "Приступ правосуђу – инструменти за инплементацију европских стандарда и правном систему Републике Србије" – Правни факултет у Нишу у периоду 2006-2010. године;
  6. "Угрожаваљње безбедности припадника полиције – узроци облици и мере заштите" – Полицијска академија у Београду у периоду 2003-2004. године;
  7. "Управљање ризицима у животној средини" – Факултет безбедности у Београду у периоду 2002-2004. године;
  8. "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе" – Правни факултет у Нишу у периоду 2001-2014. године;
  9. "Утврђивање оспособљености дипломираних официра полиције за обављање професионалних задатака" – Полицијска академија у Београду у току 2000. године;
  10. "Развој и примена научних метода у систему безбедности" – Полицијска академија у Београду у периоду 1996-2000. године;