Учешће у пројектима

Проф. др Марија Игњатовић


  1. "Стварање услова за развој модерног и друштвено-економског система Србије као демократске државе", носилац: Институт за правна и друштвена истраживања.;
  2. Пројекат "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", пројекат националног карактера (бр. 179046) који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, пројектни циклус 2011. - 2014. година - носилац пројекта Правни факултет у Нишу – Центар за правна и друштвена истраживања.;
  3. "TEMPUS-POGESTEI, Master in European Integration", носилац: Правни факултет у Марибору, Словенија.;
  4. "Србија 1804-2004. године" носилац: Катедра за правноисторијске науке Правног факултета у Нишу, за период 2004. год;;
  5. "Стварање услова за развој модерног и друштвено-економског система Србије као демократске државе", носилац: Институт за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу, за период 2001-2007. год.;;
  6. ТЕМПУС пројекат - Regional Joint Degree Master of Intelectual Property Law, носилац Правни факултет у Скопљу, Македонија;