Учешће у пројектима

Проф. др Марина Димитријевић


  1. Пројекат „Усклађивање права Србије са правом Европске уније“, носилац пројекта Правни факултет у Нишу – Центар за правна и друштвена истраживања, период 2013. – 2018. година.;
  2. Пројекат "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", пројекат националног карактера (бр. 179046) који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, пројектни циклус 2011. - 2014. година - носилац пројекта Правни факултет у Нишу – Центар за правна и друштвена истраживања;
  3. ТЕМПУС пројекат последипломских студија из области европских интеграција ("POGESTEI – Post-Graduate Studies For European Integration"), курс Пореско право ЕУ, модул 2: Пословно право и ЕУ интеграције, период 2006.-2008. година – носилац пројекта Правни факултет Универзитета у Марибору (пројекат међународног карактера) ;
  4. Пројекат "Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије", пројекат националног карактера (бр. 149043Д), који је финансирало Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, период 2006.-2010. година – носилац пројекта Правни факултет у Нишу – Центар за правна и друштвена истраживања;
  5. Макропројекат "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе", носилац пројекта Правни факултет у Нишу – Центар за правна и друштвена истраживања – период 2001. – 2012. година;