Учешће у пројектима

Проф. др Михајло Цветковић


  1. Стварање услова за развој модерног правног и друштвеноекономског система Србије као демократске државе" (актуелни петогодишњи пројекат);;
  2. "ТЕМПУС пројекат последипломских студија из области европских интеграција" – TEMPUS POGESTEI, чији је носилац Правни факултет у Марибору, а који се реализује у периоду 2005.–2008. година;;