Учешће у пројектима

Проф. др Милена Јовановић Zattila


  1. DEVELOPMENT OF COLLECTIVE REDRESS FOR CONSUMERS IN SOUTH EAST EUROPE -Collective redress in Consumer protection in Serbia, ангажована као национални експерт (STE) за 2017 godinu. Овај међународни пројекат подржан од стране Deutsche gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit (GIZ).;
  2. "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", бр. 179046 који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.;
  3. ZAP (CONSUMER PROTECTION PROJECT), ангажована као национални експерт (STE) за период 2009-2010. Овај међународни пројекат је финансиран од стране Европске Уније.;
  4. Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије (бр.149043 D);;
  5. Правни капацитети Србије за Европске интеграције, за период од 2006-2007. године, који финансира Министарство за науку и технолошки развој.;
  6. TEMPUS JEP POGESTEI - POST-GRADUATE STUDIES FOR EUROPEAN INTEGRATION AT THE FACULTIES OF LAW AT THE UNIVERSITIES OF BELGRADE, NIS AND NOVI SAD (Аутор је силабуса за предмет Company Law of the EU на Business модулу).;
  7. Током 2005. године, као члан експертског тима, ангажована је од стране Министарства за трговину у изради Нацрта закона о електронском пословању.;