Учешће у пројектима

Проф. др Наташа Стојановић


 1. "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", (бр. 179046). НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Правни факултет Универзитета у Нишу. ПЕРИОД: 2011–2015. године;;
 2. "Правна клиника за заштиту женских људских права". НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију из Ниша. ПЕРИОД: 2010 – 2013. године;;
 3. "Правна клиника Правног факултета у Нишу – развијање нових метода рада". НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Правни факултет Универзитета у Нишу. ПЕРИОД: фебруар – новембар 2009. године;;
 4. "Бесплатна правна помоћ на Правној клиници". НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Адвокатска комора у Нишу. ПЕРИОД: 2007 – 2008. године; ;
 5. "Установљење Клинике за заштиту права жена на Правном факултету у Нишу". НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију Ниш. ПЕРИОД: 2007. година;;
 6. "Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије", (бр. 149043Д). НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Правни факултет у Нишу. ПЕРИОД: 2006–2010. године;;
 7. "Zuwendungen unter Lebenden und Pflichtteilsrecht im lichte des Europäischen Internationalen Privatrechts –Länderbericht". НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Ludwig Boltzmann Institut für Gesetygebungspraxis und Rechtsanwendung ПЕРИОД: 2006–2007. године;;
 8. "Приватно право у Војводини између два светска рата". НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Матица српска у Новом Саду. ПЕРИОД: 2005–2010. године;;
 9. "TEMPUS JEP POGESTEI – Post graduate studies for european integration at the faculties of law at the universities of Belgrade, Niš and Novi Sad". НОСИЛАЦ ПРОЈEКТА: Правни факултет Универзитета у Марибору ПЕРИОД: 2005–2008. године;;
 10. "Припреме за доношење јединственог грађанског законика, (бр. 111347). НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА Правни факултет у Нишу. ПЕРИОД: 2002–2005. године.;;
 11. "Стварање услова за развој модерног правног и друштвеног система Србије као демократске државе". НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Правни факултет у Нишу. ПЕРИОД: 2001–2006. године.;;