Учешће у пројектима

Проф. др Небојша Ранђеловић


  1. Србија 1804-2004 (Правни факултет у Нишу и Министарство за науку и заштиту животне средина Републике Србије);;
  2. Историја српског државног тужилаштва (Правни факултет у Нишу и удружење тужилаца Србије);;
  3. Cronicle of a punishment (СКЦ, Министарство информисања Републике Србије, БИНА);;
  4. Kosovo dossier (СКЦ, Министарство информисања Републике Србије, БИНА);;