Учешће у пројектима

Проф. др Новак Крстић


  1. Стварање услова за развој модерног правног и друштвеноекономског система Србије као демократске државе" (актуелни петогодишњи пројекат);;
  2. Заштита људских и мањинских права у европском правном простору (бр. пројекта 179046), 2011-2015.;
  3. "Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије", који реализује Правни факултет Универзитета у Нишу уз финансијску помоћ Министарства науке и заштите животне средине, на основу Уговора о реализацији пројекта из програма основних истраживања бр. 149043Д од 23. 2. 2006. године;;
  4. "ТЕМПУС пројекат последипломских студија из области европских интеграција" – TEMPUS POGESTEI, чији је носилац Правни факултет у Марибору, а који се реализује у периоду 2005.–2008. година;;