Стручна усавршавања

Проф. др Драган Јовашевић


  1. У току 2002. године у организацији Београдског центра за људска права из Београда једнонедељни курс: "Укидање смртне казне у СР Југославији".
  2. У току 2001. године у организацији Београдског центра за људска права из Београда једнонедељни курс: "Људска права и полиција".
  3. У току октобра 1998. године у организацији Међународног комитета Цревеног крста из Женеве двонедељни курс: "Примена међународног хуманитарног права у оружаном сукобу" за руководеђе раднике МУП-а Србије.
  4. Једномесечни студијски боравак у Републици Француској (Парис и Ним) 1981. године у складу са чланом 40. Програма француско-југословенске сарадње.