Стручна усавршавања

Проф. др Марина Димитријевић


  1. Семинар "Активно учење/настава-могућности њихове примене на Универзитету", период од 11.-12.5.2007. године, Правни факултет у Нишу.
  2. Семинар "Наставне методе" (у оквиру USAID пројекта "Владавина права у Србији"), организатор Национални центар за државне судове из Београда, 26.5.2005. године, Правни факултет у Нишу;
  3. Семинар за иновацију знања "Страна улагања", период од 23.02.-24.3.2001. године, Правни факултет у Нишу;
  4. 4. сесија семинара за усавршавање сарадника Универзитета, период од 15.-19.5.2000. године, Универзитет у Нишу;