Стручна усавршавања

Проф. др Новак Крстић


  1. Студијски боравак на Правном факултету у Марибору, мај-јун 2009.
  2. Семинар "Клинички програм обуке за заштиту права жена", дводневни тренинг из области активног учења и стандарда родне равноправности, одржан на Правном факултету у Нишу 14. и 16. марта 2007. године;
  3. Учешће у презентацији мултимедијалног пројекта "Language 4 Law" из области права и енглеског језика правне струке, одржаној на Правном факултету у Нишу 27. марта 2007. године
  4. Презентација рада у компјутерским програмима Moodle и Hot Potatoe у оквиру пројекта "Language 4 Law" из области права и енглеског језика правне струке, одржана на Правном факултету у Нишу 09. маја 2007. године.
  5. Семинар "Активно учење", одржан на Правном факултету у Нишу 11. и 12. маја 2007. године.
  6. Учешће у мултимедијалном програму и компјутерској радионици "Language 4 Law".