Конференција о Уставу СФРЈ из 1974. године

Позив за конференцију и програм конференције Симболично и стварно у Уставу СФРЈ из 1974. године: историјска и правна перспектива, коју 21. и 22. маја 2024. године организују Правни факултет Универзитета Унион и Музеј Југославије.

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ