Јавно предавање др Евгеније Христове

Dr. Evgeniya Hristova, assistant professor, Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University
MORAL JUDGMENTS AND ALLOCATION OF LIMITED MEDICAL RESOURCES
(МОРАЛНИ СУДОВИ И РАСПОДЕЛА ОГРАНИЧЕНИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА)
Четвртак, 16. мај 2024, 18 сати.
Огранак САНУ у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2 Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, брoj 8