КОНКУРС ЗА ОДЛАЗНУ МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОКВИРУ ЕРАСМУС+ КА103

Универзитет у Нишу je објавио конкурс за одлазну мобилност наставног и ненаставног особља у оквиру Ерасмус+ КА103.
Конкурс је објављен на wеб страници Универзитета:
а рок за пријаву је 18. новембар 2022. године до 15:00 часова.