ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

У четвртак, 02. децембра 2010. године, на Правном факултету у Нишу  потписан је Споразум о сарадњи између Правног факултета универзитета у Источном Сарајеву и Правног факултета Универзитета у Нишу. 

Споразум је потписан од стране проф. др Милана Томића декана Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и  проф. др Предрага Димитријевића, декана Правног факултета у Нишу.

Предмет Споразум чине услови успостављања парнтерских односа међу странама у образовној, методској и научно-истраживачкој области. Споразумом је предвиђена могућност сарадње по следећим питањима: размена студената, асистената и наставника; могућност заједничког организовања конференција, симпозијума и семинара; размена научних информација, публикација, литературе; припрема и реализација програма заједничких научних истраживања.

 

001pale.jpg 002pale.jpg 003pale.jpg 004pale.jpg 005pale.jpg 006pale.jpg 007pale.jpg 008pale.jpg