Представник Службе Правног факултета у ВШЈ Медвеђа

Представник Службе за наставу и студентска питања Правног факултета у Нишу, дана 21.09.2017. године, биће у Високошколској једници у Медвеђи ради издавања потврда, преузимања пракси и осталих административних послова. Сви студенти који имају потребу за неким од горе наведених послова, могу се јавити у времену од 10 до 13 часова.