Представник Службе Факултета у ВЈ Медвеђа


Представник Службе за наставу и студентска питања Правног факултета у Нишу, дана 30.10.2017. године, биће у Високошколској једници у Медвеђи ради издавања потврда, преузимања пракси, регулисања статуса уписа у наредну годину и осталих административних послова. Сви студенти који имају потребу за неким од горе наведених послова, могу се јавити у времену од 10 до 13 часова.