ТРГОВИНСКО ПРАВО И ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ - термини за вежбе


Везбе из Трговинског права одржаваће се 20. 12. 2017.и 27.12.2017. од 11:00 - 11:45.
Вежбе из Права интелектуалне својине одржаваће 20.12. 2017 и 27.12. 2017. 12:00 - 12:45.

Вежбе ће изводити Асс. Александра Васић