ТЕРМИНИ ИСПИТА - Међ. трговинско право, Основи права ЕУ


Испит из предмета МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО биће одржан у Медвеђи 21. марта 2018. године.

Испит из предмета ОСНОВИ ПРАВА ЕУ биће одржан у Медвеђи 23. марта 2018. године.