Испит из МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА


Испит из МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА у мартовском испитном року биће одржан у седишту Факултета у Нишу и то:

- за студенте са парним бројем индекса 20. марта 2018.

- за студенте са непарним бројем индекса 21. марта или 23. марта 2018.