ПОБЕДНИЧКО ПУТОВАЊЕ У БРИСЕЛ

Екипа Правног факултета у Нишу коју су чинили студенти Милица Станковић, Милијана Томић и Иван Поповић и асс. Анђелија Тасић, академски тренер, посетилa je централу Европске мреже тела за равноправност „Еquinet" и Интерфедерални центар за једнакост у Бриселу „UNIA". Ово студијско путовање реализовано је као награда за освојено прво место на III Националном такмичењу у симулацији суђења у области заштите од дискриминације (Мoot Court). 

Приликом посета наведеним институцијама студенти су имали могућност да се упознају са организацијом и радом тела за заштиту равноправности, актуелним тенденцијама у сфери антидискриминационог права и најновијом праксом међународних судова.

Такмичење и студијски боравак организовао је Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са Правосудном академијом и Фондацијом за отворено друштво.