СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2020. - ДАТУМИ И САТНИЦЕ ИСПИТА

Поштоване студенткиње, Поштовани студенти,

На електронском студентском сервису објављени су нови датуми полагања за испите пријављене у септембарском испитном року 2020.

Молимо студенте да осим датума погледају и сатницу за испите која ће за сваки датум, испит и испитивача бити сукцесивно објављена на сајту Факултета - на овој страници.

МОЛИМО ВАС, ДА ЗБОГ МОГУЋИХ ИЗМЕНА, ПРОВЕРАВАТЕ ДАТУМЕ И САТНИЦУ ИСПИТА.

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НАКНАДНО ПРИЈАВИЛИ ИСПИТ,  ПОЛАЖУ У ПОСЛЕДЊОЈ ГРУПИ ПРЕДВИЂЕНОЈ ЗА ДАТУМ КОЈИ СТОЈИ У СТУДЕНТСКОМ СЕРВИСУ.

Студенти су у обавези да се придржавају дате сатнице како би било могуће одржати социјалну дистанцу.

Задржавање у ходнику није дозвољено. У учионицама су обележена места на којима је предвиђено седење. Остала седишта не могу се користити. Након завршетка испита не задржавајте се у ходницима и згради факултета.

Желимо Вам успешан испитни рок !

 

ОКВИРНИ РАСПОРЕД ЗА СЕПТЕМБАРСКИ РОК

 

24. АВГУСТ 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ
 РИМСКО ПРАВО  Проф. др Марија Игњатовић
 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  Проф. др Славиша Ковачевић
 САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ  Проф. др Славиша Ковачевић
25. АВГУСТ 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ
 РИМСКО ПРАВО  Проф. др Марија Игњатовић
 ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  Проф. др Видоје Спасић
 ОСНОВИ ПРАВА ЕУ  Проф. др Зоран Радивојевић
 ОСНОВИ ПРАВА ЕУ  Проф. др Небојша Раичевић
 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО  Доц. др Михајло Цветковић
 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО - (студенти који нису по Болоњи)  Доц. др Михајло Цветковић
 УСТАВНО ПРАВО  Проф. др Ирена Пејић
 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО  Проф. др Марина Димитријевић
 ПОРЕСКО ПРАВО  Проф. др Марина Димитријевић
 БУЏЕТСКО ПРАВО  Проф. др Марина Димитријевић
26. АВГУСТ 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ
 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО  Проф. др Марина Димитријевић 
 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО  Доц. др Михајло Цветковић
 УПРАВНО ПРАВО  Доц. др Милош Прица
 ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  Доц. др Милош Прица
 МЕДИЈСКО ПРАВО  Доц. др Милош Прица
 ОСНОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  Проф. др Небојша Раичевић
 УСТАВНО ПРАВО  Проф. др Ирена Пејић
 УСТАВНО СУДСТВО  Проф. др Ирена Пејић
 УСТАВНО ПРАВО  Проф. др Маја Настић
 ИЗБОРНО ПРАВО  Проф. др Маја Настић
27. АВГУСТ 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ 
 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО   Проф. др Марина Димитријевић  
 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО  Доц. др Михајло Цветковић
 УСТАВНО ПРАВО  Проф. др Маја Настић
 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО  Проф. др Зоран Радивојевић
 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО  Проф. др Небојша Раичевић
 УПРАВНО ПРАВО  Доц. др Милош Прица
 ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  Доц. др Милош Прица
 МЕДИЈСКО ПРАВО  Доц. др Милош Прица
28. АВГУСТ 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ 
 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО   Доц. др Михајло Цветковић 
 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  Доц. др Весна Симовић
 ПОРОДИЧНО ПРАВО  Проф. др Дејан Јанићијевић
 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО  Проф. др Зоран Радивојевић
 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО  Проф. др Небојша Раичевић
31. АВГУСТ 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ 
 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО   Доц. др Анђелија Тасић
 ПРАВА ДЕТЕТА  Доц. др Анђелија Тасић
 ПРАВО И ПРАКСА МЕДИЈАЦИЈЕ  Доц. др Анђелија Тасић
 ПРАВНА МЕДИЦИНА  Проф. др Зоран Ћирић
01. СЕПТЕМБАР 2020.
ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЧ 
 АРБИТРАЖНО ПРАВО  Проф. др Дејан Јанићијевић
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Доц. др Иван Илић
 КРИМИНАЛИСТИКА  Доц. др Иван Илић
 ВИКТИМОЛОГИЈА  Доц. др Иван Илић
 МЕТОДИ РЕШАВАЊА СПОРОВА  Проф. др Дејан Јанићијевић
 ПРАВНА МЕДИЦИНА  Проф. др Зоран Ћирић
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Проф. др Мирослав Лазић
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Доц. др Ивана Симоновић
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Доц. др Милица Вучковић
02. СЕПТЕМБАР 2020.
ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЧ  
 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО   Доц. др Анђелија Тасић 
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Доц. др Иван Илић 
 КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  Доц. др Иван Илић
 КРИМИНАЛИСТИКА  Доц. др Иван Илић
 ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА  Доц. др Иван Илић
 ПРАВНА МЕДИЦИНА  Проф. др Зоран Ћирић
 УПРАВНО ПРАВО  Проф. др Предраг Димитријевић
 ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  Проф. др Предраг Димитријевић
 МЕДИЈСКО ПРАВО  Проф. др Предраг Димитријевић
 УПРАВНО ПРАВО  Проф. др Дејан Вучетић
 ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  Проф. др Дејан Вучетић
 МЕДИЈСКО ПРАВО  Проф. др Дејан Вучетић
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО   Проф. др Мирослав Лазић
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Доц. др Ивана Симоновић
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Доц. др Милица Вучковић
03. СЕПТЕМБАР 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ  
 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО  Проф. др Сања Марјановић
 ИСТОРИЈА ПРАВА  Проф. др Драган Николић
 ИСТОРИЈА ПРАВА  Проф. др Небојша Ранђеловић
 ИСТОРИЈА ПРАВА  Проф. др Александар Ђорђевић
 УСТАВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ  Проф. др Небојша Ранђеловић
 УСТАВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ  Проф. др Александар Ђорђевић
 КРИВИЧНО ПРАВО  Проф. др Драган Јовашевић
 ПРЕКРШАЈНО ПРАВО  Проф. др Драган Јовашевић
04. СЕПТЕМБАР 2020.  
ПРЕДМЕТ   ИСПИТИВАЧ  
 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО   Проф. др Сања Марјановић 
 ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ СА СОЦИОЛОГИЈОМ ПРАВА  Проф. др Славиша Ковачевић
 КРИВИЧНО ПРАВО  Проф. др Драган Јовашевић
 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО - НОВИ ТЕРМИН !  Проф. др Невена Петрушић
 ПРАВА ДЕТЕТА - НОВИ ТЕРМИН !  Проф. др Невена Петрушић
05. СЕПТЕМБАР 2020.  
ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЧ 
 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО - НОВИ ТЕРМИН !  Проф. др Невена Петрушић
 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  Доц. др Николета Момчиловић
07. СЕПТЕМБАР 2020.  
ПРЕДМЕТ   ИСПИТИВАЧ  
 ТРГОВИНСКО ПРАВО  Проф. др Милена Јовановић Затила
 РАДНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 ДИСЦИПЛИНСКО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  Проф. др Срђан Голубовић
 ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  Доц. др Марко Димитријевић
 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ  Проф. др Љубица Николић
 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ   Проф. др Александар Мојашевић
 ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА  Проф. др Љубица Николић 
 ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА   Проф. др Александар Мојашевић 
 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  Гордана Игњатовић
 НАСЛЕДНО ПРАВО  Проф. др Наташа Стојановић 
 НАСЛЕДНО ПРАВО  Доц. др Новак Крстић
 ПРАВО ЖИВОТИЊА  Доц. др Новак Крстић
 КРИВИЧНО ПРАВО  Проф. др Душица Миладиновић Стефановић
 ПРЕКРШАЈНО ПРАВО  Проф. др Душица Миладиновић Стефановић
08. СЕПТЕМБАР 2020.  
ПРЕДМЕТ   ИСПИТИВАЧ    
 ТРГОВИНСКО ПРАВО   Проф. др Милена Јовановић Затила 
 МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО  Проф. др Предраг Цветковић
 ПРАВО ДИСТРИБУЦИЈЕ  Проф. др Предраг Цветковић
 ПРАВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ  Проф. др Предраг Цветковић
 МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО  Доц. др Урош Здравковић
 ПРАВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ  Доц. др Урош Здравковић
 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО - UPDATE !  Проф. др Мирко Живковић
 РАДНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 ДИСЦИПЛИНСКО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  Проф. др Срђан Голубовић 
 ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  Доц. др Марко Димитријевић 
 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ    Проф. др Александар Мојашевић 
 ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА    Проф. др Александар Мојашевић  
 КРИВИЧНО ПРАВО - UPDATE !  Проф. др Душица Миладиновић Стефановић 
 НАСЛЕДНО ПРАВО   Проф. др Наташа Стојановић 
 НАСЛЕДНО ПРАВО  Доц. др Новак Крстић
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Проф. др Саша Кнежевић
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО СА КРИМИНАЛИСТИКОМ  Проф. др Саша Кнежевић 
 КРИМИНАЛИСТИКА  Проф. др Саша Кнежевић
 РУСКИ ЈЕЗИК  Доц. др Велимир Илић
 УВОД У ПРАВО  Доц. др Сузана Медар
 КРИМИНОЛОГИЈА - UPDATE !  Проф. др Миомира Костић
 КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ -  UPDATE !  Проф. др Миомира Костић
 ВИКТИМОЛОГИЈА -  UPDATE !  Проф. др Миомира Костић
 ПЕНОЛОГИЈА -  UPDATE !  Проф. др Миомира Костић
 КРИМИНОЛОГИЈА - UPDATE !  Проф. др Дарко Димовски
 КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ - UPDATE !  Проф. др Дарко Димовски
 ВИКТИМОЛОГИЈА - UPDATE !  Проф. др Дарко Димовски
 ПЕНОЛОГИЈА - UPDATE !  Проф. др Дарко Димовски
 ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА  Проф. др Дарко Димовски
09. СЕПТЕМБАР 2020.  
ПРЕДМЕТ   ИСПИТИВАЧ  
 ТРГОВИНСКО ПРАВО   Проф. др Милена Јовановић Затила 
 ПРАВО ПОТРОШАЧА  Проф. др Милена Јовановић Затила
 МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО  Проф. др Предраг Цветковић
 МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО  Доц. др Урош Здравковић
 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО  Проф. др Мирко Живковић
 РАДНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 ДИСЦИПЛИНСКО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО   Проф. др Саша Кнежевић 
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО СА КРИМИНАЛИСТИКОМ  Проф. др Саша Кнежевић
 КРИМИНАЛИСТИКА  Проф. др Саша Кнежевић
 НАСЛЕДНО ПРАВО   Доц. др Новак Крстић 
 ПРАВО ЖИВОТИЊА   Доц. др Новак Крстић 
 РУСКИ ЈЕЗИК  Доц. др Велимир Илић
 УВОД У ПРАВО  Проф. др Марко Трајковић
 ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА  Проф. др Марко Трајковић 
 КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  Проф. др Миомира Костић
 КРИМИНОЛОГИЈА - UPDATE !  Проф. др Миомира Костић
 КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ - UPDATE !  Проф. др Миомира Костић
 ВИКТИМОЛОГИЈА - UPDATE !  Проф. др Миомира Костић
 ПЕНОЛОГИЈА - UPDATE !  Проф. др Миомира Костић
 КРИМИНОЛОГИЈА - UPDATE !  Проф. др Дарко Димовски
 КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ - UPDATE !  Проф. др Дарко Димовски
 ВИКТИМОЛОГИЈА - UPDATE !  Проф. др Дарко Димовски
 ПЕНОЛОГИЈА - UPDATE !  Проф. др Дарко Димовски